Priser

  Ydelse Vejl. pris i kroner (incl moms)
     
  Almindelige attester (ikke momsbelagte)  
  Attestation ved sygdom (til arbejdsgiver – som skal refundere dit udlæg) 800,-
  Mulighedserklæring (til arbejdsgiver – som skal refundere dit udlæg) 800,-
  Attestation ved sygdom (til studieplads) 400,-
     
     
  Almindelige attester (momsbelagte, tillægges moms 25%) Pris (pris inkl moms)
  Motorattest til kørekort 800,-
  Ansøgning om Handicapparkeringskort 800,-
  Attester for medicin i forbindelse med udlandsrejser  500,-
  Attester i forbindelse med udlandsrejser, herunder til f.eks visse sportsbegivenheder/til ambassader 800,-
  Tolkeattest (anmodning om fritagelse for gebyr – Regionerne betaler lægen direkte) 600,-
     
  Vaccinationer Pris
  Vaccinationer der indgår, som en del af børnevaccinationsprogrammet eller af anden årsag betales af Staten, skal der ikke betales gebyrer for, hverken ved vejledning eller injektion af vaccinen. Alle øvrige vaccinationer, hvortil der ikke ydes tilskud, skal du selv betale – både for selve vaccinen og for konsultationerne i forbindelse med vejledning og injektion. I de fleste tilfælde udsteder vi recepter på selvbetalte vacciner, hvorefter de kan afhentes på apoteket. I enkelte tilfælde har vi vaccinerne på lager eller vi skal bestille dem direkte fra Statens Seruminstitut. Der er ikke pålagt moms på vaccinationshonorar.    
  Lægekonsultation med vaccination 225,- pr person
Dog max. kr. 500,- pr. familie ved samme rejsemål i samme konsultation.
     
  HPV-vaccination (piger 12-18 år samt drenge der er til drenge 15-20 år)

Gratis i nævnte grupper, ellers egenbetaling

 

  Di-Te Booster (Difteri-Stivkrampe)

Gratis ved sår, ellers egenbetaling

 

  Pneumokokvaccine

Gratis for målgruppen, ellers 600,-  inkl. vaccinen

 

     
  Udlændinge/turister Pris
  Konsultation 1000,-
     
     
  Forsikringsattester, betales af forsikringsselskab (momsbelagte, tillægges 25% moms) Pris incl moms
  FP 220 (blodtryks- og lipidattest) 1200,-
  FP 230 (HIV-antistof test) 1200,-
  FP 300 (begyndelsesattest) 1200,-
  FP 350 og FP 360 (statusattester til forsikring) 1625,-
  FP 401 (lægeattest ved nedsat erhvervsevne 1) 1625,-
  FP 410 (funktionsattest) 1200,-
  FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480 og FP 490 (funktionsattester: bevægeapparat) 1625,-
  FP 500 og 510 (funktionsattester: sanseapparat) kr. 1625,-
  Når en læge besvarer en af blanketterne FP 101, FP 103, FP 104, FP 105, FP 106a, FP 106b, FP 107, FP 108, FP 109, FP 110, FP 111, FP 112, FP 113, FP 114 benytter lægen blanketten FP 610 – Lægens svar.
Efter aftale med forsikring
   Journalmateriale < 2 år tilbage i tiden  
   Journalmateriale 2-5 år tilbage i tiden  
   Journalmateriale > 5 år tilbage i tiden  
     
  Øvrige attester   
     
  Helbredsattest for jernbanepersonale kr. 1625,-
     
  Helbredskontrol i forbindelse med natarbejde kr. 1625,-
     
  Øvrige attester

Afregnes efter tidsforbrug samt overenskomsttakster

 

  Aktindsigt: Efter gældende lovgivning kun for første udskrift, øvrige udskrifter efter tidsforbrug. (1600,- pr time, dog minimum 500,-) kr. 10,-/ark papir,
dog max ialt 200,-

 

Du kan betale MobilePay 911608 (vi modtager i særlige tilfælde kontanter)

Vi tager ikke imod dankort